admin 发表于 2015-4-22 14:56:45

加拿大移民部将打击留学生逃学行为

加拿大联邦移民部于2014年6月1日开始实施七大国际留学生新规定,目的是利于想在加国认真求学并有职业发展的留学生,而不利于表面在学习实际混在加拿大的国际留学学生。
    接着移民推出认可合资格接受国际留学生的大学及学院名单,大力打击所谓的“野鸡”大学。
    近日,加拿大联邦移民部再出强招,推出填报学生上课纪录的网上申报系统,打击混日子留学生的逃学行为。并要求个认可的院校(Designated Learning Institutions)04月15日开始上网提交国际留学生出席纪录,并要求在60天内上报国际学生的在校状态,无论旷课、请假、或者不注册选课等都会被要求上报。
上一篇:招聘华语培训老师助教.周末工作人员和司机(全职+兼职)


   
      
+1
      
      
2°C
      
   


                                    沙发哦 ^ ^马上
页: [1]
查看完整版本: 加拿大移民部将打击留学生逃学行为